Takk for nå, Rjukan!

Hel­gen med Alter­na­tivmesse på Rjukan er over, og jeg sit­ter igjen met­tet med inntrykk og full av takknem­lighet.

Standen jeg hadde ble ikke så verst for en nyb­eg­yn­ner, tror jeg. Er spe­sielt fornøyd med at jeg tok med meg min egen “jun­gel” (les: grønne giga­plante) — om ikke annet så var det verdt lat­teren og knisin­gen min mens jeg bar den opp og ned.

IMG_8140

Jeg fikk der­i­mot ikke stått noe særlig på standen min i løpet av hel­gen — jeg fikk fak­tisk ikke stått der i det hele tatt. For­di jeg var sjen­ert eller men­neskesky, tenker du kan­skje? Eller for­di jeg ble syk eller noe? Nei­da. For­di lis­tene mine med behan­dlinger ble HELT FULLE, både lørdag og søndag, og jeg var kon­stant inne på behan­dlingsrom­met bak standen min opp­tatt med å lese folks ener­gi. Her­re­jem­i­ni og splitte mine bram­seil, så gøy.

Det gjør meg så takknem­lig som får lov til å holde på med dette. Å lese energien til men­nesker er det aller beste jeg vet å gjøre i hele ver­den. Og det min­ner meg på at når vi gjør noe som vi elsker å holde på med, av lyst og glede, så blir man ikke sliten, men man får ener­gi av det. Bena mine kunne kan­skje bli ømme etter å ha stått en hel dag, men ellers var jeg full av ener­gi (uten dop, jeg lover).

Men aller mest så er jeg så utrolig takknem­lig som fikk lov til å være med på alle disse fan­tastiske men­neskemøtene, å få være med på en liten bit av noens reise innover i seg selv, i å åpne nok en bit av hjertet eller få se aspek­ter av seg selv man kan­skje hadde glemt, og hvor det som skrelles bort av lagene bringer oss nærmere vårt aller inner­ste — sje­len — og der er det bare vakkert.

Hjertet er fullt og det ren­ner over av takknem­lighet. Takk til alle dere vakre sjel­er som jeg fikk møte, dere vet hvem dere er, alle som én.

______________________

Det ingen hadde for­t­alt meg på forhånd, er hvor utrolig fint det er på Rjukan. Forhåpentligvis er jeg bedre på å lese ener­gi enn på å ta bilder, for jeg klarte ikke å fange hvor utrolig vakkert dette stedet var i virke­ligheten. Så majestetisk med fjel­lene som går rett ned i byen på hver side!

IMG_8135 (1)

IMG_8131Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *