Det beste jeg vet

Her i fam­i­lien er det høytid hver som­mer når de pak­istanske man­goen kom­mer i butikkene. Da kan vi nem­lig lage det aller beste jeg vet, som er ver­dens beste chi­a­pud­ding —  som til­feldigvis også er ver­dens beste dessert.

Dette er den første ret­ten hvor jeg for første gang syntes at en raw food-rett virke­lig kunne erstat­te noe av det som før var mine favorit­ter, slik som pan­na cot­ta eller crème brûlée. Denne smak­er nem­lig enda bedre!

De pak­istanske man­goene finner du i innvan­drerbu­tikkene. De blir fly­dd inn til Norge når de er modne, og smak­er der­for helt fan­tastisk (i mot­set­ning til de grønne man­goene man finner på van­lige mat­bu­tikker, som høstes umodne og (lik­som) skal modne under frakt).

De gule man­goene er fra naturen så søte, og så syn­di­ge, at det nesten kan bli for mye. Jeg fikk der­for en dag idéen om å tilsette noen norske bringe­bær sam­men med man­goen, og resul­tatet ble en fersken­far­get puré som både ser og smak­er helt fantastisk.

Du har ikke LEVD før du har smakt denne, så jeg anbe­faler at du set­ter i gang, pron­to, som de sier i Italia.

Hva gjør du?

Skaf­fer pak­istanske man­go­er og norske bringe­bær, pronto.

Hvor­dan lager du den?

Den enkle ver­sjo­nen: Skrell man­goen og skjær av fruk­tkjøt­tet, mos til en pure med stavmikser, blender, food­pro­fes­sor, knyt­tn­evene eller hva du ønsker.
Ha i passe mengde bringe­bær, og mos enda mer. Ha i chi­afrø, og rør rundt. Sett i kjøleskapet ca. 10 min, og rør igjen. Når det har gått 20 — 30 min­ut­ter til, så er vidun­der­pud­din­gen klar, så nyt!

Hvor­for gjør du det?

Ditt liv har ikke hatt virke­lig ver­di før du leste dette. Når du har smakt denne chi­a­pud­din­gen kom­mer du muli­gens til å bli avhengig, og i mot­set­ning til alt annet man kan bli avhenig av her i livet, så la oss håpe at du blir det — for dette er super­sunn mat, og dette vil fak­tisk forbedre ditt liv. Helt sant (uten jugekokors).

Hva du IKKE skal gjøre:

* Ha chi­afrøene i VANN. Det har kom­met meg for øre at en del men­nesker har fått det for seg at chi­afrø alltid skal blandes inn i vann før man bruk­er de, uansett. Nei, nei, og atter nei! Hele poenget med alle chia-opp­skriftene på denne bloggen er jo net­topp å lage ting med chia som smak­er godt — og slik blir det ikke når man bruk­er vann. Hvor­for gjøre det, når man kan blande de inn i gode fruk­t­pureer eller juicer? Hele poenget er at chi­afrønene skal suge opp væske, og at de skal suge opp smak­ene fra fruk­t­pureen — og det funker ikke hvis du allerede har brukt vann.

* Bruke overmodne/umodne/dårlige man­go­er, eller dårlige bringe­bær. Ingen matret­ter er bedre enn råvarene de er laget av, og det gjelder også her. Det er egentlig en selvfølge, men sam­tidig en kun­st når man lager mat å unne seg bare gode ting — og være litt nøye med det. Mange har en ten­dens til å tenke “Er det så nøye da?”, og ja — det er det. Ellers smak­er ikke mat­en godt.

* kalle chi­a­pud­ding for “Chi­a­grøt” “kjøleskaps­grøt” eller andre ekle ting som ellers er for­bun­det med mer usunne ret­ter basert på korn, som flere og flere men­nesker hold­er på å oppdage i vår tid at tarmene våre ikke er så glade i, og krop­pene ei. Eller, om du insis­ter­er på å kalle dette for kjøleskap eller hum­ty­dumpy mens du spis­er den, så la gå — så lenge du nyter hver eneste skje med nydelig him­mel­sk man­go og bringebær.

* Bruke for lang tid før du går på butikken og kjøper pak­istanske man­go­er og bringe­bær. Det kan nem­lig hende at jeg har vært litt i som­mer­feriemodus og dermed litt treg, slik at denne opp­skriften burde vært lagt ut for en stund siden…men gjort er gjort, og spist er spist, som en gøyal bjørn sier, så nå har du val­get: Å skyn­de deg på butikken, eller ta sjansen på å vente helt til neste år på å få oppleve et av ditt livs største smaksopplevelser.

Min beste­mor plei­de alltid å si “Skynd deg å spis!” når vi satt ved mid­dags­bor­det, slik at ikke mat­en skulle bli kald før vi spiste. Hun var nok fra en gen­erasjon som hadde vært mer opp­tatt av sult og nød enn overvekt og der­til helseprob­le­mer, enda hun selv hadde dia­betes, så jeg burde strengt tatt ikke dele denne “mat­filosofien” hennes med deg, kjære leser — bort­sett fra for denne chi­a­pud­din­gen, da.

For ver­dens beste rett må man gjøre et unntak.

Så alt­så man­go og bringe­bær, nå — pronto!

 

Ver­dens beste chiapudding

3 pak­istanske man­go­er (4 hvis de er små, 4 hvis de er ekstra store)

ca. 5 bringe­bær per man­go — smak deg frem

ca. 6 ss chiafrø

NB: alle opp­skrifter med frisk lev­ende mat er bare omtrentlige. Noen bringe­bær er syrligere enn andre, noen er søtere, noen man­go­er er min­dre større andre, og så videre — bruk opp­skriften som en mal, men smak, smak, smak deg frem.

 

Slik gjør du:

Skrell man­goen, skjær av fruk­tkjøt­tet av ste­nen (fjern eventuelle over­modne del­er), og kjør til pure med en stavmikser eller blender. Ha i 2/3 av bringe­bærene, kjør til pure, og smak. Ha eventuelt i mer bringe­bær. Rør inn chi­afrøene, sett i kjøl­skap i 10 min­ut­ter, og rør igjen. Etter 20–30 min­ut­ter er den fer­dig, rør rundt før servering.

 

 

 

.….

O’ jul med din fam­i­lieglede — over­levelses­guide til å feire jul med fam­i­lien Les mer Jule­salat Les mer Synkro­nitet: Alles vil­je er den samme Les mer Re: Energien i gaver Les mer Detox-hjelp fra en annen plan­et Les mer IMG_4636 3″ width=“2560” height=“1920” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Stan­dard­salat Les mer Å være sen­si­tiv er det nye kule Les mer IMG_3921 2″ width=“760” height=“586” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Taco­ca­do! Les mer A change is gonna come Les mer Man­i­fes­ter­ing for de late Les mer IMG_2602 2″ width=“2560” height=“2056” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Snacks à la Provence Les mer Hode-epi­demien Les mer IMG_9208 (1)” width=“2560” height=“1866” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Squash­pas­ta med tomat­saus Les mer IMG_9082 (1)” width=“2560” height=“2066” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Fest­salat Les mer IMG_8510″ width=“2560” height=“2153” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Chia med jord­bær Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *