Verdt å revurdere: Bismuth Oxychloride

Bis­muth Oxy­chlo­ride er en ingre­di­ens som brukes særlig i min­er­alsminke, men også i annen make­up.

Min­er­alsminke har blitt veldig pop­ulært de siste årene. Det har blitt markeds­ført som en mer naturlig sminke som innhehold­er “naturlige min­eraler” som finnes i naturen, og dermed skal inneholde min­dre kjemiske ingre­di­enser enn van­lig fly­tende foun­da­tion.

Den blir hevdet å dekke rød­het og ujen­vheter godt, og særlig de unge har omfavnet denne tren­den i stor grad, for­di den skal dekke uren­heter godt sam­tidig som resul­tatet ser mer usmin­ket og naturlig ut enn tradis­jonell fly­tende make­up.

Prob­lemet er at en av disse “naturlige” ingre­di­ensene, Bis­muth Oxy­chlo­ride, hos mange irriter­er huden, og kan gi kløe, rød­het og uren­heter.

To av de aller mest pop­ulære merkene innen min­eral­make­up i Norge, ID Bare minerals/Bare Escen­tu­als og Glo Min­er­als, innehold­er begge bis­muth.

Bis­muth oxy­chlo­ride er en ingre­di­ens som brukes som fyll­stoff, for­di det er bil­lig. Den gjør at det er let­tere å få sminken til å sitte bra på huden. Bis­muth er er et pig­ment som gjør min­er­alsminken skim­rende og glin­sende på huden.

Mange opplever også at min­er­alsminke som innehold­er bis­muth gir et gråak­tig utseende.

Kjemisk sett lign­er bis­muth på arsenikk. Bis­muth er et tung­met­all, og det finnes svært sjelden i naturen. Fak­tisk blir bis­muth beskrevet som “det eneste tung­met­al­let som ikke er giftig”.

Likev­el opplever mange at de rea­ger­er på denne ingre­di­ensen. Og ekspertene er uenige om hvorvidt dette er en skadelig ingre­di­ens som man bør unngå, eller ikke.

Det er ikke så rart de ikke blir enige.

Dette er et typisk eksem­pel på hvor den tradis­jonelle fak­ta- og viten­skaps­baserte måten å betrak­te virke­ligheten og vår helse på, kom­mer til kort i forhold til en hel­hetlig tilnærm­ing til helse og fork­larin­gen på hvor­for noen blir syke av noe, og andre ikke.

I den tradis­jonelle tilnær­min­gen til helse er det slik at en ingre­di­ens enten er skadelig, eller ikke. I en hel­hetlig tilnærm­ing til helse vet man at men­nesker er ulike, og at vi dermed kan rea­gere helt ulikt på den samme ingre­di­ensen, mat­varen eller pol­len­typen.

Slik jeg beskrev da jeg for­t­alte min syk­domshis­to­rie — grun­nen til at jeg ble så alvorlig syk av mine amal­gam­fyllinger var at jeg er veldig aller­gisk mot tung­met­aller — mens andre kan ha munnen full av amal­gam og krop­pen full av kvikksølv, men likev­el være frisk som en fisk.

Når det er sagt, så er det gre­it å være en bevisst for­bruk­er og vite hva man fak­tisk smør­er på huden eller put­ter i seg. Og noen ting er jo mer helse­frem­mende å putte i seg enn kvikksølv eller bis­muth… Ofte er de mest meningsløse ingre­di­ensene som bis­muth noe som brukes for­di det som sagt er bil­lig, ikke for­di det er bra. Og pro­dusen­ten vil fort­sette å bruke disse, inntil vi som for­brukere ikke lenger vil betale for varene, eller beg­yn­ner å si fra, slik det først skjed­de med amal­gam i tan­n­fyllinger, og slik det nå den siste tiden har blitt en større bevis­s­thet rundt bruken av palme­ol­je.

Andre pop­ulære sminke­pro­duk­ter som også innehold­er bis­muth er rougen som ble så pop­ulær for noen år siden at den nærmest har fått kult­sta­tus, NARS sin “Orgasm”. Urban Decay sin øyeskyggepalett med nesten like stor kult­sta­tus, “Naked”, gjør dessverre også det.

nars

Det finnes jo grad­er av reak­sjon. Noen kan rea­gere bare i liten grad, uten å være klar over at det er min­er­alsminken som gjør at de får dårligere hud enn de ellers ville hatt. Og har man litt dårlig eller uren hud, så blir man gjerne mer opp­tatt av å bruke sminke hele tiden, for å dekke over det…

Bis­muth gir gjerne større por­er i huden.

Et alt­for van­lig syn er alle de unge jen­tene som går rundt med den mat­te lik­som naturlige min­er­alsminke-looken, mens de sam­tidig har det litt gråak­tige og skim­rende utseen­det på huden — og store por­er.

Jeg tip­per at mange av de hadde hatt en mye bedre hud naturlig, om de kut­tet ut bis­muth-basert sminke.

Det finnes heldigvis mas­se­vis av gode merk­er etter­hvert som har min­er­alsminke uten bis­muth, som for eksem­pel Jane Iredale og Tikei. For en kom­plett over­sikt over merk­er med og uten bis­muth, se liste hos blog­geren og hud­pleieren Hilde Christi­na her:  Med og uten bis­muth oxy­chlo­ride

IMG_3802 2″ width=“3414” height=“2488” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Ekte mirakel­salve Les mer Verdt å revur­dere: Min­er­alol­je (Petro­la­tum) Les mer Kar­mame­ju Pro­tect body wash 02 Les mer IMG_4106″ width=“2167” height=“3970” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Omtale: fuk­tighetsspray fra Mario Bade­s­cu Les mer Har du tørr hud — eller er den egentlig bare dehy­dr­ert? Les mer Dusjsåpe uten SLS Les mer IMG_6180″ width=“1746” height=“2038” data-parallax=“off” class=“rev-slidebg” data-no-reti­na> Verdt å revur­dere: SLS Les mer


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *